SAĞLIK TARAMA ARAÇLARI

SAĞLIK TARAMA ARAÇLARI

MOBİL İSG ARAÇLARI (MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ):

2 Adet Tam donanımlı Mobil İSG aracımız mevcuttur.

Mobil İSG aracımızda, Radyoloji uzmanı, Radyoloji Teknikeri ve Odiyometrist çalışmaktadır.

Mobil İSG aracımızda:

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde önem arzeden, çalışanların işe giriş (İşe Uygunluk) muayenelerinde ve periyodik muayenelerde yapılması gerekli olan tarama tetkikleri ve ölçümleri yapılmaktadır. Bu testler: Kan Sayımı (Hemogram), Akciğer Grafisi (PA. AC. Grafisi), Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ve İşitme Testi (Odiyometri).

Tarama tetkikleri ve ölçümlerinin yaptırılması işverenlerin hukuki konular ve tazminatlarla karşılaşmaması için çok önemlidir. Çalışanların sahaya girmeden önceki sağlık durumları ile ilgili ön bilgi verir. Çalışanların çalışması esnasında, işyeri hekiminin sağlık gözetiminde gerek gördüğünde iş kaybı olmadan kontrol tetkik ve ölçümleri de yapılabilmektedir.

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza 130/38 Balgat Çankaya / Ankara
+90312 472 25 27 ookumus@ookumus.com.tr