OSGB Online Eğitim Modülü

OSGB Online Eğitim Modülü

Oğuzhan Okumuş – Gelişim OSGB online eğitim portalı hizmete girmiştir. OSGB'mizin hizmet verdiği firmalara  işe başlama eğitimi  haricindeki  İSG eğitimlerini daha esnek saatlerde alabilmeleri için online eğitim (uzaktan eğitim ) modülümüzü aktif hale getirdik.

OSGB'miz, hizmet verdiğimiz firmalara en kaliteli ve en gelişmiş OSGB hizmetini vermeyi kendisine görev bilmektedir. Gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. OSGB Ankara merkez ve OSGB Manisa Şubemizden hizmet alan bütün firmalarımız online iş güvenliği eğitimi modülümüzden ücretsiz olarak faydalanacaktır.

Online İş güvenliği eğitim verdiğimiz konular aşağıda listelenmiştir. 

 

 

 

 Online Eğitim Modülü
(1) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
(2) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
(3) İş yeri temizliği ve düzeni
(4) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
(5) Meslek hastalıklarının sebepleri
(6) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
(7) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
(8) İlk yardım
(9) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
(10) Elle kaldırma ve taşıma
(11) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
(12) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
(13) Ekranlı araçlarla çalışma
(14) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
(15) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
(16) Güvenlik ve sağlık işaretleri
(17) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
(18) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
(19) Tahliye ve kurtarma

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza 130/38 Balgat Çankaya / Ankara
+90312 472 25 27 ookumus@ookumus.com.tr