RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ

İşçi sağlığı ve iş güvenliği risk analizi , iş yeri çalışma güvenliği sisteminin en önemli , etkin ve proaktif bir parçasıdır. Çalışma bölgelerinde meydana gelebilecek kaza, yaralanma ve sağlık sorunlarının engellenebilmesi için işten kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir. Kanun gereği, her işyeri, işin doğasından, yapılış metodundan, çevresel faktörlerden, kullanılan ekip ekipman ve kimyasallardan , kişisel faktörlerden kaynalkanacak rikleri belirlemeli ve bu riskleri bertaraf etmeli veya kontrol altına almalıdır.
risk analizi işçi sağlığı ve iş güvenliği kanununda "risk analizi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder" şekliyle tanımlanmıştır.
Kanun gereği, her işyeri, işin doğasından, yapılış metodundan, çevresel faktörlerden, kullanılan ekip ekipman ve kimyasallardan , kişisel faktörlerden kaynaklanacak riskleri belirlenmeli ve bu riskleri bertaraf etmeli veya kontrol altına almalıdır.
GELİŞİM OSGB  , her sektördeki müşterilerinin çalışma alanlarını ziyaret ederek, yapım ve işletme metodlarından kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için çalışmalar yapar ve sonuçları raporlar.
Ankara osgb merkez birimimiz ve Manisa OSGB şubemiz toplam 15 ilde risk analizi hizmetleri vermektedir. OSGB hizmeti verdiğimiz firmaların sahaları ziyaret edilerek riskler belirlenir ve bu riskler analiz edilir.

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza 130/38 Balgat Çankaya / Ankara
+90312 472 25 27 ookumus@ookumus.com.tr